Combo Example 3

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van de Haaksbergsche schutterij, gevestigd te Scholtenhagenweg 40B, Haaksbergen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40073581, hierna te noemen: `de Vereniging`.