De Haaksbergse schutterij heeft sinds 2016 een vertrouwenspersoon in de persoon van onze commandant Alfons Waanders

Alfons is te bereiken via email. vertrouwenspersoon@schutterij.nl

Leden van de vereniging kunnen op de vereniging geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als je met je problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon is er voor leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

agressie en geweld
seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
pesten
discriminatie
De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

Het verzorgen van eerste opvang van het lid dat is lastiggevallen en die hulp en advies nodig heeft.
Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden.
Het desgewenst begeleiden, als het lid de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur.
Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
Het adviseren en ondersteunen van het bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.
Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van de leden. Er is een geheimhoudingsplicht. Een vertrouwenspersoon doet alleen verslag aan het bestuur wanneer je daar toestemming voor geeft.